ΕΥΑ  ΠΙΚΡΑΚΗ

     ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

     Ζωγράφου 3, Ηράκλειο, Τηλ. 2810 344 784

 

     Email: pikraki@gmail.com

 

 

Βιογραφικό  Εύας Πικράκη

 

Η Δικηγόρος Εύα Πικράκη γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1984. Το 2007 αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Από το 2010 διατηρεί δικηγορικό γραφείο στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι γνώστης της Αγγλικής (
Proficiency) και της Γαλλικής (Delf) γλώσσας.

Το δικηγορικό γραφείο της Εύας Πικράκη, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες μέσω της συνεχούς ενημέρωσης της δικηγόρου στα  γνωστικά αντικείμενα της νομικής επιστήμης.

Τομείς δραστηριότητας

 

Η δικηγόρος αναλαμβάνει την παροχή ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στους τομείς: 

· Αστικού Δικαίου

· Εμπορικού Δικαίου

· Ποινικού Δικαίου,

καθώς και μεταφράσεις στα Αγγλικά και Γαλλικά.

 

 

Email: pikraki@gmail.com

 

Ζωγράφου 3, 71201 Ηράκλειο

 

Τηλ. 2810 344 784

 

www.pikraki.gr